Adaptation

by Dominik Ritszel

Adaptation / Przysposobienie
HD video, 07'30"
2017

ENG
Video is a series of instruction scenes, where young boy demonstrates exercise using gallery space.
Exercise are palced between acivity of performer or a sportsmen. It suggest the proffesional world of sport, where every show is preceded by intense training using stimulation and controlling elments.

PL
Video to szereg scen instruktażowych, w których postać prezentuje serie ćwiczeń wykorzystując przestrzeń galerii. Ćwiczenia oscylują pomiędzy działaniem performera i sportowca. Ich sens tworzy aluzje do profesjonalnego świata sportu, w którym każde widowisko jest poprzedzone intensywnym treningiem, z wykorzystaniem elementów symulacyjnych i dyscyplinujących.

Tags
Technique Cinematic arts (Video,...)

Images

  • Adaptation, still 1
  • Adaptation, still 2

Videos

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies. More Information (Spanish)